Hovedside > Arkiv
Skriv ut siden
HOVEDSIDE
Arkiv
AKTIVITETAR
UNGDOMSRÅDET
LENKER
OM UWEB'N
KONTAKT OSS

3 jenter og 3 gutter frå heile kommunen deltek i På sporet av 71 grader nord. Her billete frå Giske treningsstudio. Dette er hovudmøteplassen for kurset fram til neste sommar. Deltakarane skal også lære seg klatring, havkajak rafting og klare seg ute i naturen både til vans og på fjellet.

Mange nye aktivitetar for ungdom i kummunen


Målsetjinga med kurset er å gje interesserte ungdomeit opplæring som igjen kan få dei kvalifisert som fritidsleiare for ungdomsprosjektet. Vi trenger fleire tilbod for barn og ungdom bl.a. i ferietida.

Trinn 1 som no er starta opp er heilt uforpliktande. Dei som ynskjer å gå vidare på trinn 2. vil få ein meir omfattande kjenskap til ulike aktivitetar. Vi samarbeidar med ein rekke andre lag og organisasjonar. Ungdom som deltek i l dette tilbodet bli kvalifisert til å lede andre barn og ungdom innan eit bredt felt innan aktivitetar. Giske kommune er truleg blandt dei første i landet med eit slikt opplegg der mottoet er at ungdom hjelper ungdom i eigen kommune. Hovudhensikta er å satse på ungdommane, og kvalifisere desse slik at dei kan yte positive tjenester attende ein gog i framtida. Ein lyt tenkje lagsiktig og gjere dette arbeidet ut i frå eit lystperspektiv. Heile Ungdomsprosjektet vil etter kvart få innarbeid ein grunnleggande tanke og haldning rundt omgrepet entreprenørskap.

Teks og foto: Leslie Bjørkelund


<<< Tilbake