Hovedside > Arkiv
Skriv ut siden
HOVEDSIDE
Arkiv
AKTIVITETAR
UNGDOMSRÅDET
LENKER
OM UWEB'N
KONTAKT OSS

Referat frå Ungdomsrådsmøte

Aalesund 12.12.2006

UNGDOMSRÅD (U-råd) 11. DESEMBER 2006

Til Stades: Espen Rørvik, Solveig Skjong, Amanda Støbakk og Chris Giske Remøy.

Sak 01: Referat fra Ungdomspanelet: Det blir arbeidd med å få ungdom ”heim for ein

femtilapp” og at ungdom skal få biligare ungdomskort.Sak 02: Økonomi. Etter at Ålesund kommune bevilga tre hundre tusen kroner til drift av ungdomsrådet dei oppretta i desember 2006, vedtok U-rådet å søke Giske kommune om ett hundre tusen kroner som skal brukes til drift av U-rådet, Ungdomsprosjektet og tilstøtte til andre skular, lag, organisasjonar og andre som setter i gang aktiviteter for ungdom. Det er da meininga at U-rådet annonserer etter aktuelle til å søke og så vedtar støtte. U-rådet ser det som viktig å ha økonomisk tildelingsmakt, ikkje berre gi råd.

(Det er viktig at U-rådet til ei kvar tid veit kor mykje pengar dei har til bruk og tildeling.)Sak 03: Ølpengane. U-rådet stiller spørsmål om kor ”ølpengane” blir av. Viss ”avgifta” som vart lagt til kvar solgte ølkasse er tatt bort, vedtok U-råd at kommunen må sørge for at avgifta blir innkrevd og brukt til ungdomsarbeid. Viss ei slik avgift er frivillig kan kanskje kommunen pålegge butikkane å betale ei avgift for å få selge øl.Sak 04: Saker til U-rådet. Det er viktig at U-rådet får saker å jobbe med. Elevråda må gi saker videre til U-rådet. Ungdom må oppfordrast til å bruke uwebben til det samme. Ungdomspalet sine saker blir fulgt opp. U-rådet oppmodar også kulturkontoret, oppvekstkomiteen og kommunestyret å sende saker til U-rådet.Sak 05: Nestun. Chris avtaler med Stine om kva som skal kjøpes inn slik at ein kan få aktivitet på Giske.

Kanskje er det lurt med ei todeling i alder på Nestun. Kan ein få til ei tid med 4. t.o.m. 9. klasse og ein kveld for f.o.m. 10. klasse?Sak 06: Ungdomskort på hurtigbåten. Vedtak: U-rådet ber ordførar om å sende skriv til samferdselskomiteen i fylket for å be om at ungdomskortet også må gjelde på hurtigbåten mellom Valderøy og Ålesund.Sak 07: Eventuelt.

1: Alarm med minst 120 dB, må bli instalert på Heimly. Det må også settes opp ein butikkport foran døra og gitter på vinduet i første etasje. (Chris snakkar med Leslie).

2: Vask og orden på Heimly. Amanda tar opp med Stine og sørger for at husstyret setter opp rutiner med vask av kjøkken og andre rom og fjerning av boss.

3: For å vere eit tilbod til fleire kan Heimly annonsere med open kiosk til kl. 24.00.

Husstyret sørger for plakat på vegen ved rådhuset.


Innlagt av Chris Remøy 2.1.2007. referent Leif Rosvoldaunet


<<< Tilbake