Hovedside > Arkiv
Skriv ut siden
HOVEDSIDE
Arkiv
AKTIVITETAR
UNGDOMSRÅDET
LENKER
OM UWEB'N
KONTAKT OSS

Kva skjer utover?


Det er no klart at vi kjem til å fortsette med eit høgt tempo utover våren. Alle våre tiltak vil halde på, og nokre nye er under planlegging. Vi håper også å få i gong nye tiltak både på Godøy og Giske etterkvart.

Også Ungdomsrådet vil kome til å merke at det blir meir å gjere i tida framover. Dei skal tale ungdommens sak i kommuna, og dei skal snart innstille på tilskott til ungdomsaktivitetar som andre driver i kommunen. Det kjem ut meir informasjon om dette etter kvart.

Du kan nytte høve til å ta opp saker med oss eller ungdomsrådet. Alle er lova eit svar. Ingen sak er for stor, og ingen for liten. Til nå har det vist seg at det løner seg å ta opp ønskjer og andre ting ein har på hjarte, sjølv om ein ikkje kan garantere at ein får til alt, så nytt høve!

<<< Tilbake