Hovedside > Arkiv
Skriv ut siden
HOVEDSIDE
Arkiv
AKTIVITETAR
UNGDOMSRÅDET
LENKER
OM UWEB'N
KONTAKT OSS

Vel blåst UKM 2007


UKM i år blei gjenomført på ein fin måte. I år var lyden heilt og holden styrt av lydgruppa frå Heimly for aller første gong. Deltakarane helt eit godt nivå. Talet på registrerte publikum var 323 personar. Med alle barna så var det over 400 frå heile kommunen som såg på.

Ein stor takk til Valderøy skulekorps, juryen, lydgruppa, programleiarar og alle andre som har stilt opp for UKM i år.
Bildene viser førebuingar føre og under UKM 2007.
I år har det vore ein nedgong i talet på deltakarar. Vi får opplyst frå enkelte deltakarar at årsaka kan være at ein ikkje legg vekt på slik kulturformidling på skulen, og at det for tida ikkje er inn i ungdomsmiljøet å vise seg fram på denne måten. Etter at ungdomsarbeidaren var rundt i alle klasser på ungdomstrinnet, blei ikkje UKM nemnd med eit ord, får vi opplyst.
Dersom dette er tilfelle må ein ta tak i det, slik at trenden snuast til neste år. Vi har allereie starta opp med kurs for trommisar og bassistar. Fleire band øver på Heimly. Desse tiltaka er det interesse for, og ein trur det vil gje resultatar på sikt.
ukm-min07.wmv (21.66 mb)

<<< Tilbake