Hovedside > Arkiv
Skriv ut siden
HOVEDSIDE
Arkiv
AKTIVITETAR
UNGDOMSRÅDET
LENKER
OM UWEB'N
KONTAKT OSS

Arbeid startar opp før påske.


Kjellaren vil bli først sett i stand. Ein kjem til å setje inn nye dører, mure igjen ein del vidauge, setje opp en port og instalere alarmar og overvåkingsutstyr. Fyste etasje vil bli delvis ombygd, dersom ein får pengar til dette. Men først må ein ha opp ein politisk sak til formannskapet, der ein ber om pengar til dette. Ekstra midler må løyvast før ein kan starte opp arbeidet.

I eit møte med husstyret på Heimly kom det fram at Heimly skal settast i stand, men at dette vil ta litt tid. Dersom alt gå etter planen kan ein rekne med å kunne opne opp huset før summaren.

Toppetasja vil bli brukt som kontorlokale for ungdomsarbeidar og spesialrom for enkelte aktivitetar som jentekveldar, foto/web kontor m.m.

1. etasje vil no ta over rolla som toppetasja hadde før. Altanen vil bli gjort om, og skal fungere som røminingsveg.

LBj.

<<< Tilbake