Hovedside > Arkiv
Skriv ut siden
HOVEDSIDE
Arkiv
AKTIVITETAR
UNGDOMSRÅDET
LENKER
OM UWEB'N
KONTAKT OSS
Ungdomsråd 25. mars
Til stades: Anita, Karoline og Solveig

Karoline orienterte om møte med rådmann Martin Geo Bostad og næring og
utviklingssjef Henrik Wang:
1. IT-brakka er ikkje aktuell til ungdomshus p.g.a. det foregår mykje
kursvirksomhet der.
Når Heimly er satt i stand, kan mindre grupper få tilgang til
bygget og ha ulike aktiviteter der.
FRIVILLIGHETSSENTRALEN er aktuell på søndagar!!!
I kommuneplanen er det nemnt at når ny skole skal bygges på
Valderøya skal ein kunne bruke han til fritidsklubb.
2. Når ny kulturarbeider blir tilsett er det meininga at han skal
hjelpe u-rådet med aktiviteter og på møter.
3. SVØMMEHALL på øyane er litt ut i det blå, men kan bli ein realitet
på eit seinare tidspunkt eller bli realisert før viss andre alternativ
dukker opp.
4. Ein frå leder gruppa i kommunen kan komme til u-rådet for å
fortelle om kva dei driv med i kommunen.

FREDAG 3. APRIL ER DET 1 ÅR SIDAN FØRSTE FREDAGSAKTIVITET OG DET SKAL
MARKERES MED KAKER OG QUIS!!!
(KARO, kanskje du skal samle u-rådet ein dag før for å planlegge
feiringa??? Eg kan hjelpe til onsdag 1. april eller torsdag 2. april)
Alle i ungdomsrådet stiller med ei kake. Karo inviterer rådmann,
ordførar Henrik Wang og Leslie. Leif ringer Brit Giske Andersen.

På neste møte må vi planlegge søndagsaktiviteter på
Frivillighetssentralen.
Vi må også finne ut kor mange aktiviteter/lag og organisasjonar det
er på øyane fordi det er mange som ikkje veit om alle tilboda her ute.


Ungdomsråd 28. Januar
Referat frå ungdomsråd 28. januar :

Sak 1: Ungdomshus.
Vi har ikkje fått noko svar på brevet til ordførar Knut Støbakk der
vi spør om ein ikkje ein kan vurdere om "it-brakka" kan brukast som
ungdomshus. Skriver blir utdelt på u-råd 11. februar.
Det er meininga Karoline og nokre andre tar saka opp med ordføraren.
Vi legger strategi på neste møte. Vi må også spørre om det er planar
om kultur-/skule-/allbrukshus i forbindelse med ny skule på Valderøya.
Dei spør samstundes om u-rådet må betale kilometeravgift (3,50 kr)
for lån av minibuss til Strandafjellet.

Sak 2: U-kveldar.
Ungdomsrådet tar vakter. Fordeling er gjort.
Ein ber lydgruppa vurdere å bruke halve gymsal til discotek.
Kjøpe dansematte og pc til internett? Leif spør Leslie.
Leif kontakter Biljardeksperten for kjøp av køer og diverse.

Sak3: Strandafjellet.
Per Erik ordnar med påmelding. Første tur 8. februar kl. 09.00 frå
Ytterland.


Ungdomskveld
Ungdomskveldane er for fullt igang.
Kvar fredag kjem det omlag 50-100 ungdommar til ungdomskveldane og har det kjekt.
Det startar klokka 20.00 og varer til ca. 23.30 .

Aldersgrense: frå 8. klasse og oppover.

På ungdomskveldane kan du spele xbox 360 med blant anna Guitar Hero 4 , eller playstation 3 med fifa , singstar++ , Danse i gymsalen , spele airhockey og ikkje minst å treffe kjentfolk.
Les mer...


NYTT UNGDOMSRÅD HAUSTEN 2008
test
Oppe frå venstre : Rajeeban Iyathuray , Chris Remøy , Per Erik Uggedal Midterste rad: Solveig Skjong Walderhaug, Stine Severinsen Nederste rad: Sondre Digernes, nestleiar Anita Uggedal, leder Karoline Thu Valderhaug


Kommunale ungdomsmidlar 2008
Giske kommune gjev tilskot til ungdomstiltak. Alle kan søkje. Tiltaka skal ikkje gå til ordinær drift av lag og organisasjonar, men til ungdomstiltak som engasjerer utover ordinær drift. Lag og organisasjonar som samarbeidar på tvers, og som skaper nye tilbod som ungdommen etterspør, vert prioritert. Ein ynskjer ei kortfatta handlingsplan, og ein vil også sjå kva resultat tiltaket gjev i form av informasjon både føre, under og etter gjennomføring. Dette kan gjerast elektronisk via E-post, som rapport, bilete eller korte video innslag. Desse tiltaka ønskjer vi å publisere på vår heimeside uWebben.no. Giske Ungdomsråd tilrår til fordeling av tilskot.

Det er avsett kr: 50 000 Oppgjev referansenr: 08/494 i søknaden.
Søknadsfrist for alle er: 21.04.08

Elektronisk søknadsregistrering :

http://giske.kulturkontoret.no


Ungdomsrådsmøte 10.03.2008
Ungdomsrådet positiv til ein løysning i Br. Roald. Ungdomsrådet legg vekt på at bygget må vere tilrettelagt slik at alle kan kome seg inn i lokalene.
Les mer...


Ungdomsklubb startar på Valderøy ungdomskule
Fredag 28.03.2008 startar Giske kommune op nytt tilbod på Valderøy ungdomskule. Tilbodet vil bli kvar fredag framover til ein har fått avklart kvar ny ungdomsklubb skal liggje.

Vi kjem attende til saka, og skal halde den oppdatert.


INNHALD I NY UNGDOMSKLUBB
Ungdomsrådet la 16.10.07 fram forslag til kva ein ny ungdomsklubb bør innehalde av aktivitetar.

Ungdomsrådet går inn for at kommunen kan leige seg inn i Brødr. Roald AS som ligg på Ytterland.
Les mer...


NYTT STYRE I UNGDOMSRÅDET
Det er valt nytt styre til Ungdomsrådet for hausten 2007. Så snart vi har alle opplysningar på plass skal vi leggje desse ut.


Referat frå Ungdomsrådet i Giske 27.09.07
Kvar skal ungdomsklubben ligge ?

Kven kan få 200 000 kr frå Giske kommune?

Les referat
Les mer...


OPPSTART
AktivUng - På sporet av 71 grader starter opp igjen. Det vil bli innkalla til informasjonsmøte tirsdag 04.09.

16.09. Ute.


SENTRUMSBYGGET ER IKKJE AKTUELT
Ungdomsrådet har samla kome fram til at Sentrumsbygget ikkje er egna som ungdomsklubb.
Les mer...


Sommartilbod for ungdom
I sommar vert det halde ulike tilbod på Valderøya. Vi kjem snart attende med tid og stad, og kva som skjer.

FØLG MED!


OJ utanfor rekkjevidde.
test
Det vert ikkje Ungdomsklubb på OJ.
Les mer...


Ungdomsrådet i Giske
Les mer...


God påske
Les mer...
happy_in_the_mood_1.pps (441 kb)


Ungdomsrabatt på hurtigbåt
Ungdomsrådet ber MRF om å åpne for bruk av ungdomskort på hurtigbåt over Valderøyfjorden.

Her kjem svaret.
Les mer...


Nytt om Heimly.
Les mer...


Nettstad for born
Ny nettstad for born og kultur er lagt ut på lenker.
http://www.qmag.no


UKM 2007 PÅ NETT
test
Sjå UKM 2007 førebuingar på video.
Sjølve filmen har ein måtte redusere noko i kvalitet for å få plass til den på nettet. Dette beklagar vi. Vi skal sjå om det let seg gjere å opprethalde dei skarpe billetene som orginalen har. Oss kjem attende til saka.
Sjå forøvrig fotosamlinga.
Les mer...
ukm-min07.wmv (21.66 mb)


Norske barne er lite lykklege
I følge UNICEF-rapport er Norske barn lite lykklege. Kva gjer barn og ungdom lykklige?

Du kan skrive inn til AktivUng og fortelje kva som gjer deg lykkleg eller kva som er leit.
Les mer...
http://www.nesteklikk.no/20070214/128162.html


ISTANDSETJING AV HEIMLY
Komite for oppvekst ber om at Heimly blir istandsett slik at drifta av ungdomsklubben blir sett i gong igjen så snart som mogleg.
Les mer...


Trist nyhet om Heimly
På grunn av omfattende tyveri av utstyr som blei brukt i ungdomsklubben, har vi no ikkje lenger noko aktivitet å tilby. Heimly vert halde stenkt, truleg i lengre tid framover.

Heimly må også ombyggast slik at det vert sikkert både med omsyn til brann og tyveri. Nye brannforeskriftar fører til at eit omfattande arbeid eventuelt må gjerast før ein kan opne på nytt. Når tid og om det eventuelt blir gjort, kan ein i dag ikkje seie noko konkret om. Saka må opp politisk i kommunen, og det er usikkert om ungdomstilbudet i kommunen vil få nok pengar til å kunne fortsetje.

Kulturkontoret vil jobbe for at ein kan kome fram til ein positiv løysning, og målet er å få opna eit tilbod så snart som råd. Det vil truleg likevell ta noko tid.
Så snart vi veit noko meir om saka, kjem vi til å legge ut informasjon her.


Sleipt på vegen til Heimly
test
Bil i grøfta
Les mer...


Giske Dykkerklubb med ny heimeside
Les mer...


Filmsnuttar og foto
Har du filmsnuttar og foto som du ønskjer å dele med andre så send det inn til oss. Filmsnuttane må vere rimeleg korte!

Dersom du har ein eiga heimeside, så legg vi også ut den for deg eller laget ditt. Dette kostar ingen ting!
roald_kveld_januar_07.wmv (843 kb)


Ungdomsrabatt på hurtigbåt
Ungdomsrådet ber MRF om å åpne for bruk av ungdomskort på hurtigbåt over Valderøyfjorden. Dersom ein får medhald blir det rimlegare for ungdom å bruke båttilbudet. Dette vil også gjere det enklare å kome heim på ettermiddag og kveld.
Les mer...


Jordskjelv i Giske!
Jordskjelvet som søndag "rista" Giske kommune og store delar av Møre og Romsdal målte heile 4 på Richters skala.
Les meir her (ekstern lenke)


Nytt navn på Ungdomsprosjektet
I fjord utlyste vi ein namnekonkuranse for å finne eit nytt namn på ungdomsprosjektet. Vi avslører nå det nye namnet!
Les mer...


Kva skjer
Les mer...


Referat 11.10.06
Les mer...


test
Innspeling i Studioet på HEIMLY, denne helga Rick Dangerous !
Les mer...


Takk til alle!
Takk til alle som har vore med å bidrege til aktivitetar i Ungdomsprosjektet.
Takk også til alle som har vore innom Heimly i haust.


Svært vellyka opning av Godøy/Alnes tunellen
Nye medarbeidarar i lydgruppa hadde ansvar for all lyd i tunellen.
Les mer...


Siste fredag før jul
Heimly holder ope fredag 15.12.06. Dette er siste fredaen vi held ope i 2006.

Heimly er ope at straks på nyåret 2007


Handball- jentekveld med is TORSDAG 14 desember
Kampen starter klokka 7, og det blir stor stemning med is og det tilbehør Stine måtte klare å huske å ta med seg!
Møt gjerne opp litt før, slik dykk får snakke litt taktikk..
Gratis (s)kyss ifra stine og håvard :)

Planen var eigentleg onsdag, men grunna diverse årsakar seier vi torsdag istaden!! KOM KOM:)


Gratulerer Leif!
test
Leif fyller år i dag den 06.12.

Vi sender deg alle gode ønsker !


Mykje folk på Heimly:)
test
Sjå bileta her....
Les mer...


Illegal driving in Norway
test
Sjekk denne ;) Her i Giske Kommune har vi bane å utfolde oss på. Takk for d.
(ekstern link)
http://www.rbnett.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20061130/LOKALNYTT/61130003/1005/CUPQUIZ


Fantaskisk godt oppmøte på Heimly :-)
Godt og vel 100 ungdomar var innom Heimly på Fredag. Kjempe flott, så mange har vel ikkje vore sidan opninga....
Les mer...


INNBROT PÅ HEIMLY!
Les mer...


STOR NAMNE KONKURRANSE
Ungdomsprosjektet ønsker å finne eit nytt og meir dekkande namn.
Premie for beste forslag.
Les mer...


NY VEG FRAM TIL HEIMLY
test
I mange år har det bare vert ein sti fram til Heimly. Onsdag i denne veka la kommunen ny veg fram til huset.
Les mer...


DIGITALT FOTOKURS
test
Digitalt fotokurs på Heimly.
Ny kurskveld onsdag 22.11
Les mer...


FØRSTE REDAKSJONSMØTE I KVELD
Vi har for fyrste gong samla ein heil redaksjon som skal jobbe med heimesida vår.
Oppmøte for redaksjonen på Heimly fredag 27.10 kl. 18.oo.

Ein vil få avklara korleis Uweb'n skal sjå ut, kva for informasjon som skal leggast ut og mykje andre spørsmål i kring dette arbeidet.


FLEIRE JENTEKVELDAR FØR JUL
test
Til no har det vore ein jentekveld med film, is, potetgull, non stop og saft! Det er no klart at det vil bli fleire jentekveldar på Heimly. Ein tek sikte på å få til minst ein kveld til før jul. Neste kveld vil innehelde nye aktivitetar. Stine vil varsle om dette når tida nærmar seg.
Les mer...


Jentegruppa samlast på Torsdag :)
Torsdag klokka 20.00 blir det samling av Jentegruppa på heimly :)
For dei som ikkje har fått med seg kva dette er, er det eit sosialt samvær i regi av Stine, vår kjære ungdomsarbeidar :)
Det er greit om dei som kjem send melding til Stine, slik ho har ei lita oversikt.
På programmet står det blandt anna: jentefilm: a Walk to remember, Sing Star, vafler/is/nonstop


DET SKJER PÅ ROALD MOTOR
test
På Roald Motor er det stor aktivitet om dagen. Alle motorinteresserte ungdom både når det gjeld syklar og bilar kan henvende seg der.
Utviding på G ;)
Kom en tur å sjå då vel:
Les mer...


HEIMLY OPE KVAR FREDAG FRÅ KLOKKA 20.00 - 24.00.
ALLE ER VELKOMNE! Nytt 8/11 Need for speed carbon! (xbox360)
Les mer...


test
Ungdomsrådet 2006


Ungdom på nett i Giske
test
UWeb'n er i gong. Redaksjonen vil i hovudsak bestå av aktive representantar i frå Ungdomsprosjektet. Ungdomsrådet vil få tilgong, likeså Roald Motor, husstyret på Heimly m.f. Tilbodet på nettstaden vil bli utvida etter kvart. Vi ber lesarar kome med innspel og tips til saker. Alt er av interesse som har tilknyting til eller aktualitet for ungdom i kommunen. Det skal også være lov å kome med meiningsytringar, og intervju.

Ungdomsrådet vil ha det redaksjonelle ansvaret for sida.
Redaktør vil i den fyrste tida vere: Leslie Bjørkelund
Les mer...


Mange nye aktiviteter på gang!
-På sporet av 71 grader nord er no fult. Ungdom frå heiel kommunen deltek.
-Digitalt fotokurs. Her begynner det å fylles opp. Oppstart i løpet av neste veke.
-Det er ledigge plassar på grunnleggande basskurs.
-Trommekurset begynner å bli fult. Kurset startar opp i neste veke.

Ta kontakt med Stine eller Leslie for påmelding
Les mer...