Om UWeb`n
Skriv ut siden
HOVEDSIDE
AKTIVITETAR
UNGDOMSRÅDET
LENKER
OM UWEB'N
KONTAKT OSS

UWeb'n


HISTORIA OM NETTSTADEN

UWeb'n blei skipa i 2005. På grunn av skral økonomi på kultursektoren fekk ein ikkje frigjort nok tid til å jobbe noko særleg med ungdomsarbeidet generelt i kommuna dette året. Men så skjedde det noko.

I 2006 snudde dette heilt. Vi fekk fleire pengar og lov til å bruke meir tid. Arbeidet med Uweb'n skaut også fart. Vårt første mål er å få til ein god redaksjon. Så blir neste steg å finne nok stoff som interesserer ungdom. Når dette er på plass vil sida bli marknadsført, slik at alle ungdom i kommunen blir kjendt medl heimesida vår.

VEGEN VIDARE

Vi ønskjer at alle kan sende inn bidrag, tips også annonerer for eigne tiltak og nettstadar. Alt som er relevant for ungdom vil kunne få plass her. Vi ønskjer også meiningsytringar om ting som er bra, og ting som ein ikkje er bra. Vi ynskjer åformidle saker som bør takast opp og gjerast noko med.

Ungdomsrådet skal ha det redaksjonelle ansvaret for sida. Dette skal vere ein naturleg møteplass for alle ungdom i kommunen kor ungdom kan få god informasjon.

<<< Tilbake