Ungdomsrådet
Skriv ut siden
HOVEDSIDE
AKTIVITETAR
UNGDOMSRÅDET
LENKER
OM UWEB'N
KONTAKT OSS
Ungdomsråd 25. mars
Til stades: Anita, Karoline og Solveig

Karoline orienterte om møte med rådmann Martin Geo Bostad og næring og
utviklingssjef Henrik Wang:
1. IT-brakka er ikkje aktuell til ungdomshus p.g.a. det foregår mykje
kursvirksomhet der.
Når Heimly er satt i stand, kan mindre grupper få tilgang til
bygget og ha ulike aktiviteter der.
FRIVILLIGHETSSENTRALEN er aktuell på søndagar!!!
I kommuneplanen er det nemnt at når ny skole skal bygges på
Valderøya skal ein kunne bruke han til fritidsklubb.
2. Når ny kulturarbeider blir tilsett er det meininga at han skal
hjelpe u-rådet med aktiviteter og på møter.
3. SVØMMEHALL på øyane er litt ut i det blå, men kan bli ein realitet
på eit seinare tidspunkt eller bli realisert før viss andre alternativ
dukker opp.
4. Ein frå leder gruppa i kommunen kan komme til u-rådet for å
fortelle om kva dei driv med i kommunen.

FREDAG 3. APRIL ER DET 1 ÅR SIDAN FØRSTE FREDAGSAKTIVITET OG DET SKAL
MARKERES MED KAKER OG QUIS!!!
(KARO, kanskje du skal samle u-rådet ein dag før for å planlegge
feiringa??? Eg kan hjelpe til onsdag 1. april eller torsdag 2. april)
Alle i ungdomsrådet stiller med ei kake. Karo inviterer rådmann,
ordførar Henrik Wang og Leslie. Leif ringer Brit Giske Andersen.

På neste møte må vi planlegge søndagsaktiviteter på
Frivillighetssentralen.
Vi må også finne ut kor mange aktiviteter/lag og organisasjonar det
er på øyane fordi det er mange som ikkje veit om alle tilboda her ute.

Maren Sofie Tingvoll
Fredrik Giske
Charlotte Lagaard

Karoline Thu Valderhaug
Leiar
Anita Uggedal
Nestleiar
Sondre Digernes
Redaksjonen

Stine Severinsen
Per Erik Uggedal
Rajeeban Iyathuray
Redaksjonen

TILKNYTTA UNGDOMSRÅDET I GISKE KOMMUNE 20086
Frode Synnes, Seretær for U.rådet
Brit Giske Andersen, politisk kontakt