Aktivitetar
Skriv ut siden
HOVEDSIDE
AKTIVITETAR
Bildegalleri
UNGDOMSRÅDET
LENKER
OM UWEB'N
KONTAKT OSS

Bilete frå Lydstudioet på Heimly


Nye unge lyd og lysarbeidere er i gong. Nye lyd og lys arbeidere er no i gong med opplæring i kommunen. Lyd og lysgruppa er ansvarleg for opplæringa. Desse ungdommane som starta arbeidet i kommunen for omlag 5 år sida, er no på eit profesjonelt nivå. Deira røynsle vil komme neste generasjon av ungdom til gode. Vi kommer også til å arrangere et eget kurs for programarbeidar. Programarbeidarar skal bl.a. delta på UKM 2007.

Har du lyst så meld deg på!


Ungdomsprosjektet har eit moderne lydstudio. Her er Kristian Uggedal i full aksjon.

Jackplugger og ledninger blir det mange av i et lydstudio. God orden er helt nødvendig for å holde orden på ting.

Frå lydstudio kan ein sjå ut i opptaksrom/øvingsrom. I Heimly har vi to øvingsrom/opptaksrom. Begge er lydisolert. For tida øver to band her, men også andre kan få leige seg inn.

Her kan ein sjå inn til lager for lud og lysutstyr. Ein har stort sett nok utstyr i Giske kommune til å kunne arangere enklare konsertar og tilstelligar. Lag og organisasjonar, skule og i enkelte anna samanheng leiger kommunen ut utstyr til ein overkomleg pris. Lydgruppa tek ansvar og syt for alt av drift og utleige.

Her overvåker Kristian Uggedal monitoren. Datasystemet som er kobla på gjer lydstudioet enda meir avansert.

Chris Andrè Remøy i aksjon. Her legger han opp en lydslynge til headsets.

Lydstudio har krympa. Digital lydmixer gir fleire tenester på mindre plass. Det tek fleire år å lære seg bruken av utstyret, og enda lengre tid for å bli god. Lydgruppa har holdt på sida år 2000.

<<< Tilbake